Fastlegeordningen – viktig i din hverdag

mars 27, 2016 Helsevesenet

  Norge har siden 2001 hatt en ordning der hver innbygger i prinsippet har en fast lege i primærhelsetjenesten, den såkalte fastlegeordningen. Det er kommunene som ansetter og i noen grad også lønner fastlegene, men ordningen som sådan administreres av statlige HELFO. Hele systemet er imidlertid avhengig av nokså kompliserte avtaler mellom kommunene og legene. I dette systemet skal pasientene kunne velge sin fastlege, mens legene på sin side har liten anledning til å utelukke enkeltpersoner fra sin liste. DetRead More

Helsetilsynet – du kan klage på helsetjenester

januar 26, 2016 Helsevesenet

  Den som har opphold i Norge skal ha rett på nødvendige helsetjenester og verdig omsorg. Det er helsevesenet som har ansvaret for at du får de tjenestene du har krav på og behandles på en god og riktig måte som anerkjenner ditt menneskeverd. Både primærhelsetjenesten i kommunen og sykehusene, det vil si den statlige spesialisthelsetjenesten, har et slikt ansvar. Private helsetilbydere kommer også inn under de samme reglene når de tilbyr tjenester gjennom offentlige kanaler. I tillegg til rettigheteneRead More

Helse Sør-Øst: Norges største helseforetak

desember 15, 2015 Helsevesenet

  Helse Sør-Øst er giganten i norsk helsevesen, og leverandør av helsetjenester til flertallet av Norges befolkning. Med sammenslåingen av de regionale foretakene for Sørlandet og Østlandet i 2007 fikk Helse Sør-Øst ansvaret for nesten 3 millioner mennesker, og omsetningen er i dag over 80 milliarder kroner i året – sånn sett kan Helse Sør-Øst kanskje også ses som en av landets aller største bedrifter. Den er utvilsomt Norges største arbeidsgiver, med hele 80 000 ansatte. Det viktigste nedslagsfeltet forRead More

Helsevesenet i Norge

oktober 22, 2015 Helsevesenet

  Helsevesenet er viktig for de aller fleste nordmenn, og de aller fleste er stolte av at landet tilbyr gode helsetjenester for alle. Samtidig er det også en voksende erkjennelse av at det å tilby helsetjenester av høy kvalitet er veldig, og kanskje også kan komme til å bli en enda større belastning etter som befolkningen eldes. Helsevesenet er også blant de aller største sektorene i det norske arbeidslivet, med rundt 300 000 leger, sykepleiere, helsesøstre, jordmødre, hjelpepleiere, radiologer, bioingeniører,Read More

blanche-lite