Ta vare på pårørende

januar 4, 2017 Helsevesenet

Selv om pasientene er det aller viktigste, må man ikke glemme de pårørende. Det kan være en stor belastning når et familiemedlem eller en nær slektning blir syk eller skadet. Kanskje det hele blir så dramatisk at det blir snakk om operasjon. Da kan operasjonen faktisk være like vanskelig for de pårørende. Det gjelder til og med dersom det er snakk om en rutineoperasjon. Pasienten ligger i narkose, og merker ikke selve inngrepet. Men de pårørende sitter kanskje nervøst ogRead More

Kvalitet i helsevesenet

august 8, 2016 Helsevesenet

  Kvalitet på helsetjenester er noe som opptar de fleste nordmenn. Undersøkelser viser dessverre at ganske mange er misfornøyde med helsetjenestene i landet, selv om de liker å skryte av dem overfor utlendinger. Dette kan fremstå som noe paradoksalt, men det viser kanskje at man nøler med å generalisere ut fra egne erfaringer og heller stoler på det glansbildet man til tider får servert av myndighetspersoner og media. I en undersøkelse gjort av en amerikansk stiftelse endte Norge under middelsRead More

Fysioterapi

juni 2, 2016 Helsevesenet

  Alle kommuner skal gi sine innbyggere tilbud om fysioterapi. I mange tilfeller gis det gjennom det som kalles fysioterapeutiske institutter. Der jobber det behandlere som har egne driftsavtaler med den ekelte kommune. I andre tilfeller er fysioterapeutene fast kommunalt ansatte. Fysioterapeuter kan også gi behandling hjemme hos pasientene, eller på sykehjem. Fysioterapeutene kan ikke selv vurdere om en pasient har rett til å refundert (dekket) utgifter til behandling. Slik henvisning kan bare skrives ut av lege, eventuelt også avRead More

Fastlegeordningen – viktig i din hverdag

mars 27, 2016 Helsevesenet

  Norge har siden 2001 hatt en ordning der hver innbygger i prinsippet har en fast lege i primærhelsetjenesten, den såkalte fastlegeordningen. Det er kommunene som ansetter og i noen grad også lønner fastlegene, men ordningen som sådan administreres av statlige HELFO. Hele systemet er imidlertid avhengig av nokså kompliserte avtaler mellom kommunene og legene. I dette systemet skal pasientene kunne velge sin fastlege, mens legene på sin side har liten anledning til å utelukke enkeltpersoner fra sin liste. DetRead More

Helsetilsynet – du kan klage på helsetjenester

januar 26, 2016 Helsevesenet

  Den som har opphold i Norge skal ha rett på nødvendige helsetjenester og verdig omsorg. Det er helsevesenet som har ansvaret for at du får de tjenestene du har krav på og behandles på en god og riktig måte som anerkjenner ditt menneskeverd. Både primærhelsetjenesten i kommunen og sykehusene, det vil si den statlige spesialisthelsetjenesten, har et slikt ansvar. Private helsetilbydere kommer også inn under de samme reglene når de tilbyr tjenester gjennom offentlige kanaler. I tillegg til rettigheteneRead More

Helse Sør-Øst: Norges største helseforetak

desember 15, 2015 Helsevesenet

  Helse Sør-Øst er giganten i norsk helsevesen, og leverandør av helsetjenester til flertallet av Norges befolkning. Med sammenslåingen av de regionale foretakene for Sørlandet og Østlandet i 2007 fikk Helse Sør-Øst ansvaret for nesten 3 millioner mennesker, og omsetningen er i dag over 80 milliarder kroner i året – sånn sett kan Helse Sør-Øst kanskje også ses som en av landets aller største bedrifter. Den er utvilsomt Norges største arbeidsgiver, med hele 80 000 ansatte. Det viktigste nedslagsfeltet forRead More

Helsevesenet i Norge

oktober 22, 2015 Helsevesenet

  Helsevesenet er viktig for de aller fleste nordmenn, og de aller fleste er stolte av at landet tilbyr gode helsetjenester for alle. Samtidig er det også en voksende erkjennelse av at det å tilby helsetjenester av høy kvalitet er veldig, og kanskje også kan komme til å bli en enda større belastning etter som befolkningen eldes. Helsevesenet er også blant de aller største sektorene i det norske arbeidslivet, med rundt 300 000 leger, sykepleiere, helsesøstre, jordmødre, hjelpepleiere, radiologer, bioingeniører,Read More

blanche-lite