Fysioterapi

juni 2, 2016 Helsevesenet

 

Alle kommuner skal gi sine innbyggere tilbud om fysioterapi. I mange tilfeller gis det gjennom det som kalles fysioterapeutiske institutter. Der jobber det behandlere som har egne driftsavtaler med den ekelte kommune. I andre tilfeller er fysioterapeutene fast kommunalt ansatte. Fysioterapeuter kan også gi behandling hjemme hos pasientene, eller på sykehjem.

Fysioterapeutene kan ikke selv vurdere om en pasient har rett til å refundert (dekket) utgifter til behandling. Slik henvisning kan bare skrives ut av lege, eventuelt også av manuellterapeut eller kiropraktor. Det er imidlertid noe kontroversielt at kiropraktorene har en slik rolle i det norske Helsevesen, i og med at det er så lite vitenskapelig belegg for at kiropraktikk faktisk har noen virkning på helse og funksjonalitet.

Det er som regel egenandeler å betale for den som går til fysioterapeut, men det gjøres unntak for barn og de som har fått fastslått visse typer yrkesskader som krever fysioterapi. Man må imidlertid være svært forsiktig med å gå til en fysioterapeut som enten er kommunalt ansatt eller har en driftsavtale med kommunen. Går man til en annen fysioterapeut vil man nemlig ikke ha noen rett på refusjon i det hele tatt.

blanche-lite