Kvalitet i helsevesenet

august 8, 2016 Helsevesenet

 

Kvalitet på helsetjenester er noe som opptar de fleste nordmenn. Undersøkelser viser dessverre at ganske mange er misfornøyde med helsetjenestene i landet, selv om de liker å skryte av dem overfor utlendinger. Dette kan fremstå som noe paradoksalt, men det viser kanskje at man nøler med å generalisere ut fra egne erfaringer og heller stoler på det glansbildet man til tider får servert av myndighetspersoner og media.

I en undersøkelse gjort av en amerikansk stiftelse endte Norge under middels i rangeringen av de rikeste landene i verden. Kvaliteten på det norske Helsevesen oppleves tilsynelatende som ganske middelmådig i forhold til Sveits og Storbritannia. Noen spekulerer i at svært omfattende kostnadskontroll påvirker resultatene på området. Kvantitet og kostnader kommer ofte foran kvalitet i helsearbeidet. Flere leger opplyser at de kjenner seg igjen i beskrivelsen, og viser til at de simpelthen har for lite tid til å behandle pasienter på best mulig måte.

I motsetning til det mange tror, bruker ikke Norge spesielt mye penger på helse i forhold til andre rike land. Man har lyktes forholdsvis godt med å holde kostnadene nede, men nå spør noen om det har godt på bekostning av kvaliteten.

blanche-lite