Fastlegeordningen – viktig i din hverdag

mars 27, 2016 Helsevesenet

 

Norge har siden 2001 hatt en ordning der hver innbygger i prinsippet har en fast lege i primærhelsetjenesten, den såkalte fastlegeordningen. Det er kommunene som ansetter og i noen grad også lønner fastlegene, men ordningen som sådan administreres av statlige HELFO. Hele systemet er imidlertid avhengig av nokså kompliserte avtaler mellom kommunene og legene.

I dette systemet skal pasientene kunne velge sin fastlege, mens legene på sin side har liten anledning til å utelukke enkeltpersoner fra sin liste. Det er en viktig del av tilgjengeligheten i det norske Helsevesen, og ivaretas med omhu. Det har fra starten av vært slik at man kan bytte lege et par ganger i året, eller eventuelt flere under spesielle omstendigheter. Man trenger ikke nødvendigvis å velge en lege i egen kommune. I dag er det blitt ganske enkelt å bytte fastlege, de fleste gjør det gjennom HELFOs nettløsning men det er også mulig å gjøre det per telefon. En lege kan ha opptil 2 500 pasienter på sin liste, men det er ganske sjelden at noen har flere enn 2 000 på listen. Barn har rett til å komme inn på foreldrenes liste.

blanche-lite