Få fysisk kontakt med jorden!

august 6, 2018 Uncategorized

Jorden vår er helt fantastisk! Den gir oss akkurat det vi har behov for – mat, vann, ly, klima, medisin osv. Men visste du at fysisk kontakt med jorden, er bra for helsen din? Påvirkning i dagliglivet Vi mennesker blir daglig påvirket av elektromagnetisk stråling. Kroppen vår er som en antenne, vi trenger elektrisitet for at nervesystemet skal kunne sende signaler til hjernen som for oss til å tenke, føle og bevege oss. Men når kroppen genererer alt fra 10Read More

Vi trenger å bli flinkere på egenbehandling!

juni 11, 2018 Uncategorized
Ferske grønnsaker i en kurv

Helsevesenet blir bombardert av pasienter med diffuse plager for eksempel i muskler og skjelett eller forstyrrelser i fordøyelsessystemet. Dette skaper stor lidelse for de som sliter, men der legene ofte ikke kan tilby medisinsk behandling da det har å gjøre med livsstil, egenomsorg og stress. Heldigvis lærer «folk flest» mer og mer om helse. Når det blir tilgang på mer informasjon tar flere og flere tar saken i egne hender og pleier seg selv. Større inngrep som brystforstørrelse og fettsugingRead More

Forebygg globale helseutfordringer

januar 10, 2018 Uncategorized

De siste årene har det blitt ganske vanlig å ha med seg desinfiserings-middel både i veska og i lomma. Folk er rett og slett livredde for farlige og smittsomme bakterier, og de gjør alt for å unngå at de selv eller barna deres skal bli smittet. Forebyggingen innebærer å bruke et middel som er relativt skånsomt mot huden, selv om det riktignok fjerner det beskyttende fettlaget, for å bli gjøre det mindre gjestfritt for bakterier. Men kan det bli enRead More

Har du et sykt barn?

februar 24, 2017 Helsevesenet

De fleste av oss ønsker seg barn en eller flere ganger i løpet av livet, og alle vil vi at barna våre skal være friske og lykkelige. Hva gjør man om barnet blir født med en sykdom, eller om de pådrar seg en alvorlig sykdom i løpet av livet? Når barnet ditt blir sykt, kan hele livet snus opp ned og det kan trenge tettere oppfølging og hjelpemidler. Det kan bli vanskelig økonomisk for foreldrene dersom en av dem måRead More

Bruk riktig fottøy

februar 10, 2017 Helsevesenet

Helsearbeidere gjør hva de kan for å hjelpe andre til en god helse, men det er også viktig at helsearbeiderne tar vare på egen helse. En av de beste tingene man kan gjøre, er å bruke riktig fottøy på jobben. For det kan bli mange tusen skritt i løpet av en dag. Forebygging Det er alltid bedre å forebygge enn å behandle skader og helseplager. Føttene bærer kroppen gjennom hele livet, og ubehagelige sko kan gi smerter både i føtteneRead More

Ta vare på pårørende

januar 4, 2017 Helsevesenet

Selv om pasientene er det aller viktigste, må man ikke glemme de pårørende. Det kan være en stor belastning når et familiemedlem eller en nær slektning blir syk eller skadet. Kanskje det hele blir så dramatisk at det blir snakk om operasjon. Da kan operasjonen faktisk være like vanskelig for de pårørende. Det gjelder til og med dersom det er snakk om en rutineoperasjon. Pasienten ligger i narkose, og merker ikke selve inngrepet. Men de pårørende sitter kanskje nervøst ogRead More

Kvalitet i helsevesenet

august 8, 2016 Helsevesenet

  Kvalitet på helsetjenester er noe som opptar de fleste nordmenn. Undersøkelser viser dessverre at ganske mange er misfornøyde med helsetjenestene i landet, selv om de liker å skryte av dem overfor utlendinger. Dette kan fremstå som noe paradoksalt, men det viser kanskje at man nøler med å generalisere ut fra egne erfaringer og heller stoler på det glansbildet man til tider får servert av myndighetspersoner og media. I en undersøkelse gjort av en amerikansk stiftelse endte Norge under middelsRead More

Fysioterapi

juni 2, 2016 Helsevesenet

  Alle kommuner skal gi sine innbyggere tilbud om fysioterapi. I mange tilfeller gis det gjennom det som kalles fysioterapeutiske institutter. Der jobber det behandlere som har egne driftsavtaler med den ekelte kommune. I andre tilfeller er fysioterapeutene fast kommunalt ansatte. Fysioterapeuter kan også gi behandling hjemme hos pasientene, eller på sykehjem. Fysioterapeutene kan ikke selv vurdere om en pasient har rett til å refundert (dekket) utgifter til behandling. Slik henvisning kan bare skrives ut av lege, eventuelt også avRead More

Fastlegeordningen – viktig i din hverdag

mars 27, 2016 Helsevesenet

  Norge har siden 2001 hatt en ordning der hver innbygger i prinsippet har en fast lege i primærhelsetjenesten, den såkalte fastlegeordningen. Det er kommunene som ansetter og i noen grad også lønner fastlegene, men ordningen som sådan administreres av statlige HELFO. Hele systemet er imidlertid avhengig av nokså kompliserte avtaler mellom kommunene og legene. I dette systemet skal pasientene kunne velge sin fastlege, mens legene på sin side har liten anledning til å utelukke enkeltpersoner fra sin liste. DetRead More

Helsetilsynet – du kan klage på helsetjenester

januar 26, 2016 Helsevesenet

  Den som har opphold i Norge skal ha rett på nødvendige helsetjenester og verdig omsorg. Det er helsevesenet som har ansvaret for at du får de tjenestene du har krav på og behandles på en god og riktig måte som anerkjenner ditt menneskeverd. Både primærhelsetjenesten i kommunen og sykehusene, det vil si den statlige spesialisthelsetjenesten, har et slikt ansvar. Private helsetilbydere kommer også inn under de samme reglene når de tilbyr tjenester gjennom offentlige kanaler. I tillegg til rettigheteneRead More