Helsevesenet

Helsevesenet i Norge

oktober 22, 2015 Helsevesenet

  Helsevesenet er viktig for de aller fleste nordmenn, og de aller fleste er stolte av at landet tilbyr gode helsetjenester for alle. Samtidig er det også en voksende erkjennelse av at det å tilby helsetjenester av høy kvalitet er veldig, og kanskje også kan komme til å bli en enda større belastning etter som befolkningen eldes. Helsevesenet er også blant de aller største sektorene i det norske arbeidslivet, med rundt 300 000 leger, sykepleiere, helsesøstre, jordmødre, hjelpepleiere, radiologer, bioingeniører,Read More

blanche-lite