Helsevesenet

Helse Sør-Øst: Norges største helseforetak

desember 15, 2015 Helsevesenet

  Helse Sør-Øst er giganten i norsk helsevesen, og leverandør av helsetjenester til flertallet av Norges befolkning. Med sammenslåingen av de regionale foretakene for Sørlandet og Østlandet i 2007 fikk Helse Sør-Øst ansvaret for nesten 3 millioner mennesker, og omsetningen er i dag over 80 milliarder kroner i året – sånn sett kan Helse Sør-Øst kanskje også ses som en av landets aller største bedrifter. Den er utvilsomt Norges største arbeidsgiver, med hele 80 000 ansatte. Det viktigste nedslagsfeltet forRead More

Helsevesenet i Norge

oktober 22, 2015 Helsevesenet

  Helsevesenet er viktig for de aller fleste nordmenn, og de aller fleste er stolte av at landet tilbyr gode helsetjenester for alle. Samtidig er det også en voksende erkjennelse av at det å tilby helsetjenester av høy kvalitet er veldig, og kanskje også kan komme til å bli en enda større belastning etter som befolkningen eldes. Helsevesenet er også blant de aller største sektorene i det norske arbeidslivet, med rundt 300 000 leger, sykepleiere, helsesøstre, jordmødre, hjelpepleiere, radiologer, bioingeniører,Read More

blanche-lite