Argumenter for og imot private helsetilbud

mai 6, 2019 Uncategorized

I Norge har vi tilgang til tilnærmet gratis helsetjenester av god kvalitet. Likevel er det mange som velger å gå til private sykehus, som Volvat eller Aleris. Hvorfor er det slik, og er det greit med en utvikling der det finnes to separate helsetilbud for den som kan betale og den som ikke kan der?

Undersøkelser tilsier at nordmenn faktisk stoler mer på private sykehus, noe som ikke er en veldig hyggelig tilbakemelding for det offentlige.

Argumenter for private helsetilbud

For mange handler private helsetjenester om valgfrihet. Vi har et sikkerhetsnett i det offentlige tilbudet, men noen ønsker å bruke sine penger på å for eksempel få en time hos spesialist uten ventetid. Hvis vi forutsetter at mennesker skal kunne bruke sine penger på akkurat hva man vil, er for så vidt helsetjenester ikke det verste man kan bruke det på. Tilsvarende gjelder for bedrifter, å gi ansatte privat helseforsikring kan være et godt tilbud, som helt sikker vil gi utslag i medarbeiderundersøkelser.

Andre, og de private sykehusene selve, mener at det privat tilbudet bidrar til totalpakken som hele befolkningen drar nytte av. Ved at en pasient kjøper pleie fra et privat sykehus, blir køen til det offentlige tilbudet tilsvarende kortere. Det finnes sannsynligvis noe sannhet i dette, på lang sikt kanskje det offentlige tilpasser sitt tilbud men likevel gir det privat tilbudet økt kapasitet.

Argumenter imot privat helsetilbud

Et argument som er viktig for mange i forhold til private helsetilbud, er likhet. Per definisjon vil ikke alle norske innbyggere få det samme helsetilbudet, hvis noen for egne eller arbeidsgivers regning kjøper private helsetjenester. Samtidig er det vanskelig å se for seg hvordan det skal være mulig å regulere, det finnes en rekke private helsetjenester i andre land. Hvis privat helsetjenester for eksempel ble forbudt i Norge hadde sannsynligvis en del av etterspørselen helt enkelt gått til andre land.

Et annet argument er at private helsetjenester bruker opp midler som ellers kunne ha vært brukt på mer fornuftig behandling av flere. Det er dog usikkert hvordan private midler som noen for eksempel bruker på en helseundersøkelse som strengt tatt ikke er nødvendig, skulle kunne finansiere et bedre helsetilbud for andre?

Fremtiden for privat helsetilbud i Norge

På noen områder prøver politikere å regulere det private helsetilbudet, for eksempel hva gjelder drift av eldrehjem som finansieres med offentlige midler men driftes av private. Per i dag er det dog ingen som ønsker å røre private sykehus og muligheten å for egne penger kjøpe helsetjenester.

Med en global verden, der konsultasjoner etter hvert til og med kan utføres over nett, hadde det dessuten vært nytteløst. Uansett om man liker private helsetjenester eller ikke er det noe man må leve med.

blanche-lite