Lykken av gratis helsepleie

januar 3, 2019 Uncategorized

Det er mange ting vi kan si og påpeke om Norge, som ikke nødvendigvis setter oss i et veldig godt lys. Vi har en dårlig infrastruktur, i forhold til vår status i verden, vi varetektsfengsler på en måte som er ulovlig fra FNs ståsted, og vi har naturligvis andre problemer. Det er ikke ett land som ikke har problemer, men det vi i det minste kan prise oss lykkelig over, og være stolte av, er at vi har tilnærmet gratis helseomsorg i Norge. Det er jo slik vi er vant med det, og det er vanskelig for den yngre generasjonen å innbille seg en hverdag hvor det ikke er slik.

Derfor har også mange problemer med å forstå situasjoner i andre land, og hvor vanskelig det kan være for mange som ikke har penger til å ta vare på seg selv og familien. Det er en utrolig vanskelig situasjon å være i, som gjør mange desperate. Det er blant annet et problem som fører til den typen av innvandring vi ser i dag, hvor familier ikke har muligheten til å bli behandlet og risikerer sykdommer. Det er dog et problem som ikke bare handler om hvorvidt helseomsorgen er gratis eller ikke. Det er mange andre faktorer å tenke på i så måte.

Det er også et aspekt i livene våre som vi kan være veldig glade for at vi har, en trygghet som mange mangler. Det er dog problemer også med helseomsorgen i Norge, med at mange behandlinger ikke er tilgjengelige via det offentlige, mye på grunn av at man er konservative i helsesektoren. Man har mange eksempler der nordmenn har dratt til andre land for å få behandling, og har blitt friske. Det bør ikke være slik, føler vi, at folk må ta lån på sider som centum for å redde sine egne liv. Ikke med tanke på hva slags land Norge faktisk ønsker å være. Det er et problem som er stadig voksende da man ser at flere og flere tar initiativet selv, og søker hjelp hvor enn de kan finne den.

På mange måter så har vi det i det minste bedre enn mange andre land, hvor helseomsorgen er veldig dyr, men ikke bare det. Det er land i verden som prioriteterer de rikeste og mest profilerte, noe som betyr at de fattige ikke får det samme tilbudet. Det er en fryktelig situasjon å være i, og noe som man kanskje bør forsøke å hjelpe å løse, selv om det jo er ganske vanskelig. I mellomtiden så kan vi jo også slutte å kritisere vårt eget land i den grad vi gjør, fordi vi har det veldig godt. Sannsynligvis så er det noe de fleste er klare over, men glemmer i blant.

blanche-lite